MVO
Columbus wil graag bijdragen aan een duurzaam milieu. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij bij het bedenken, organiseren en uitwerken van onze campagnes terdege rekening houden met alle facetten die bij kunnen dragen aan een schone, duurzame wereld.

Daarnaast steunt Columbus de Vincentius Vereniging Vught middels gratis arbeidsuren op het gebied van strategie, creativiteit en begeleiding.
Vincentius zet zich in om kansarme mensen uit onze samenleving te helpen met de eerste levensbehoeften zoals voeding, financiele hulp, huisvesting en overige, algemene ondersteuning.
Kijk gerust eens op www.vincentiusvught.nl voor het goede werk dat deze organisatie levert.